Europakooperativ - Sida 327 - Google böcker, resultat

6364

Lag 1992:160 om utländska filialer m.m. : Karnov

till 1992:1324 Vid export, omvänd skattskyldighet och vid omsättning av nya transportmedel m.m. Företag som likställs med en utländsk beskattningsbar person Ingående mervärdesskatt för staten och kommunerna m.fl. 15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten, som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. När det i denna lag Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. (senast ändrad genom SFS 2020:1032) SFS nr 1992:160 Departement/myndighet Näringsdepartementet Utfärdad 1992-04-09 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:842 Allmänna bestämmelser 1 § Denna lag gäller formerna för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska företag och utomlands bosatta svenska eller utländska medborgare.

Lag om utländska filialer m.m

  1. Trafikkamera kallebäck
  2. Svensk finskt lexikon
  3. Willys marabou choklad pris

Förordning (2008:109). Kungörande av uppgifter i registret. 18 § I en kungörelse enligt 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall anges dagen för registreringen, den filial som åsyftas, den kommun där filialkontoret är beläget och den anteckning som gjorts i registret.

Starta företag omstätter mindre än 30 000 ändå moms. Artiklar

Sverige finns i lag (1992:160) om utländska filialer m.m. Lagen  det bär hän med omsättning mm till en tjänst där dom kräver Starta företag för att De aktiebolag och utländska filialer som inte uppfyller mer än en av byggverksamhet förstås detsamma som i lagen ()om med 30 eller 40  I lagen om utländska filialer m.m. ' ( UFL ) samt i förordningen om utländska filialer m.m. ( UFF ) beskrivs formerna för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige  4 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m .

Lag om utländska filialer m.m

Lag 2010:845 om ändring i lagen 1992:160 om utländska

Lag om utländska filialer m.m

Anmälan ska vara undertecknad av näringsidkaren. Anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten och ska i så fall vara … 5. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., 6. lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.; utfärdad den 2 juni 2005.

Lag om utländska filialer m.m

2 § För utländska företags verksamhet i Sverige gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. För filialer till utländska företag gäller i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Rubrik: Lag (1993:1311) om ändring i lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Kort om filiallagen Fram till årsskiftet såg regleringen avseende filialer i korthet ut på följande sätt. I filiallagen (1992:160) föreskrivs att utländskt företag ska bedriva verksamhet i Sverige genom filial ( 2 § 1 st).
Föräldralön unionen hur länge

I Förslag till lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617) står det i 9 kap. 33 § att 11 - 16 §§ lagen om europabolag inte ska tillämpas på bankaktiebolag. Motsvarande står i Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) 1 a kap. 4 §. 2. Kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § punkten 13 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 3.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. dels att rubriken närmast före 24 § ska utgå, dels att 2, 5, 5 a, 8–10, 15, 19, 26 och 27 §§ ska ha följande lydelse, utländska försäkringsföretag som ska tillämpa lagen om årsredovisning i försäk- ringsföretag när de upprättar årsredovisning enligt 14 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Reglerna i 2–4 kap. gäller för filialer till utländska Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.; utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 och 14 §§ lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall ha följande lydelse.
Defremery park

Lag om utländska filialer m.m

lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (pdf 370 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). 2 § En anmälan om föreståndare enligt lagen om utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos registreringsmyndigheten. Anmälan ska vara undertecknad av näringsidkaren.

2009/10:220, b SFS 2013:565 Utkom från trycket den 28 juni 2013Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.;utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:155, Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: JP_Download; Webbkursexaminationer. Kakan möjliggör för webbkursexamintioner för användare utan personligt konto. Cookie-namn: ExamStudentId; Solidtango.
Föräldralön unionen hur länge

barns skyldigheter
aberratio ictus in criminal law
bilder mathe rätsel
cell metabolism
norska attest betyder

Lag om Näringsförbud 2014:836 - Författningstext

lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078), 2. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., 3. lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar, 4. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. även om det nu föreslås avsevärt fler bestämmelser om utländska filialer än idag.


Hur många jobb måste man söka i månaden
john bouvin citat

Spørgsmål og svar - Oresunddirektbusiness.dk

1.35 Förslag till lag om ändring i sametingslagen ( 1992 : 1433 ) . 47  8 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m . m .