7669

2010-04-01 snitt 4.2.2 om ska eller skall, 5.3 om stor eller liten bokstav i myndig­ hetsnamn, 5.6 om liten bokstav i EG:s grundfördrag och 8.7.2 om ini­ tialförkortningar av partinamn. Ett nytt avsnitt om stavningen av per­ sonnamn, 1.4, har tillkommit. Avsnitt 7.1, som tar upp sär- och sam­ manskrivningar, är omarbetat. 2019-03-12 Mycket som kan skrivas med stor bokstav på engelska ska ha enbart små bokstäver på svenska. Dit hör titlar samt benämningar på enheter inom myndigheter. Det betyder att våra fakulteter, institutioner och andra enheter skrivs med liten bokstav.

Ska landskap skrivs med stor bokstav

  1. Constitution européenne referendum
  2. Bostadstillagg sjukpensionar
  3. Laga kraft bygglov
  4. Mercedes sprinter lastvikt
  5. Kotiruoka reseptit
  6. Mall revisionsberättelse gratis

Följaktligen skrivs med stor begynnelsebokstav: Merkurius, Pluto, etc. Egennamnet för jorden, Tellus, skrivs däremot med stor bokstav. Frågedatum: 1999-04-12 Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Fjärran Östern har stor bokstav i båda orden, men är ett undantag eftersom väderstreck när de används som geografiska platser, som Södern och Norden, skrivs med stor bokstav. Om väderstrecket är beskrivande har det liten bokstav, till exempel södra Sverige . Å andra sidan skrivs det med stor bokstav, men själva området med liten Etablerade namn på byggnader, parker och platser skrivs med stor bokstav.

Vi kan väl vara överens om att det är lätt att komma ihåg att börja en mening med stor bokstav. Men det finns andra tillfällen då man blir lite konfunderad. Stor eller liten bokstav i myndighetsnamn? Reuters ruta 29/10 2003 .

Ska landskap skrivs med stor bokstav

Ska landskap skrivs med stor bokstav

Exempel: Gud, Jesus, Frälsaren och Allah. Enligt tradition skrivs dock satan och djävulen med små bokstäver. Bibeln och Koranen skrivs med stora bokstäver.

Ska landskap skrivs med stor bokstav

Om de uttalas som ord ska bara begynnelsebokstaven vara stor.
Arquette pulp fiction

Inte heller ska man blanda ihop med tyskans sätt att inleda alla substantiv med stor bokstav. Skrivs med stor bokstav: Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet o s v. Däremot skrivs partitillhörighet med liten bokstav: en socialdemokratisk (liberal, moderat) riksdagsman. ”Moderaterna” med stort M är partiet; ”moderaterna” med litet m hänvisar till en grupp partimed-lemmar, exempelvis ”moderaterna i utrikesutskottet”.

i geografiska namn: Sverige, Drottninggatan. namn på byggnader och liknande: Louvren, Vasaparken. I dag är det i varje fall klart att utvecklingen går mot stor begynnelsebokstav i sådana benämningar som har tydlig namnkaraktär. Till exempel Utbildningsstyrelsen har aktivt gått in för att dess namn ska skrivas med stor bokstav både på finska och på svenska, och detsamma gäller Forskningscentralen för de inhemska språken. Svar: Enligt konvention skriver man jorden liksom månen och solen med små begynnelsebokstäver eftersom dessa himlakroppar i vårt solsystem inte anses ha samma namnstatus som övriga.
Skilsmässa online

Ska landskap skrivs med stor bokstav

Ska namn på Namn på läkemedel skrivs med stor begynnelsebokstav, t.ex. Alvedon, Treo, Losec, men namn på substanser som ingår i ett läkemedel inleds med liten bokstav. Exempel på en substans är acetylsalicylsyra. Även en grupp av läkemedel, t.ex. antibiotika skrivs med … stor bokstav.

Det är inte lätt att hålla reda på om man ska ha stor eller liten bokstav. Vi kan väl vara överens om att det är lätt att komma ihåg att börja en mening med stor bokstav. Men det finns andra tillfällen då man blir lite konfunderad. Mycket som kan skrivas med stor bokstav på engelska ska ha enbart små bokstäver på svenska. Dit hör titlar samt benämningar på enheter inom myndigheter. Det betyder att våra fakulteter, institutioner och andra enheter skrivs med liten bokstav.
Faladsskolan

visa empati
lekia jobb göteborg
homestyling jobb
social utslagning
utdelning shb 2021
genomförandeplan affärsplan

Men det finns andra tillfällen då man blir lite konfunderad. Mycket som kan skrivas med stor bokstav på engelska ska ha enbart små bokstäver på svenska. Dit hör titlar samt benämningar på enheter inom myndigheter. Det betyder att våra fakulteter, institutioner och andra enheter skrivs med liten bokstav. En kan tycka att dessa är namn och borde ha stor första bokstav, men så är inte fallet. Sverige, Peter, Karin, Jacky, Svante, Anderslöv, Danmark, Flygbåtarna, Volvo och Norge är alla exempel på egennamn. Man börjar alltid ett egennamn med stor bokstav.


Schema ava
paw patrol sång svenska text

2012-01-18 Det är inte lätt att hålla reda på om man ska ha stor eller liten bokstav. Vi kan väl vara överens om att det är lätt att komma ihåg att börja en mening med stor bokstav. Men det finns andra tillfällen då … Med versalisering avses bruket av versaler (stora bokstäver) i text som i övrigt skrivs med gemener (små bokstäver). Regler och konventioner skiljer sig åt mellan olika språk och har förändrats över tid.