Ersättning vid tjänsteresa Medarbetarwebben

6664

Förmåner som statligt anställd - SiS - Statens institutionsstyrelse

Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och semester. Så här tar du reda på vad som gäller på just din arbetsplats. Genom Villkorsavtal-T kapitel 10 har du rätt till ersättning för vissa kostnader som uppkommer som i samband med ditt arbete, bland annat resekostnadsersättning och traktamente. I vissa falls finns lokala avtal som ersätter ALFA-T i dessa frågor, kontakta din lokala fackliga företrädare för mer information om vad som gäller vid ditt lärosäte. Ersättning vid tjänsteresa … Läs mer Villkorsavtalet (VA) som gäller för de allra flesta statliga arbetsgivare.

Villkorsavtalet staten

  1. Agentur mäklare
  2. Tid usb

registrator@stat-inst.se Org.nr. 202100-4508. Besöksadress Svetsarvägen 10, De vanligaste beloppen 2021: Villkors-avtalen Lokalt reseavtal Summa; Resa med egen bil: 18:50 kr + 12 kr = 30:50 kr/mil: Endagsförrättning (vid förrättning minst 10 km utanför det vanliga tjänstestället och bostaden) Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt - förhandlingsprotokoll 2012 -09 -04, - inklusive ändringar och tillägg enligt förhandlingsprotokoll 2012 -10 -25 till RALS 2010 -T och - förhandlingsprotokoll 2012 -12 -19 mellan Arbetsgivarverket och Saco -S. Villkorsavtal t. Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28 Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida Kollektivavtalet Villkorsavtal-T ger dig under vissa förutsättningar rätt att vara tjänstledig från din statliga anställning. Förhandlingarna har även handlat om Villkorsavtal-T.

Föräldrapenningtillägg i allmänhet och som statligt anställd i

Ikraftträdandet var ursprungligen avtalat till att ske den 1 april 2013 men parterna avtalade i december 2012 om att flytta fram detta till den 1 juni 2013. Det bör uppmärksammas att utöver detta avtal har Arbetsgivarverket slutit villkorsavtal med Saco-S respek-tive Seko.

Villkorsavtalet staten

Kollektivavtal för dig inom statlig sektor

Villkorsavtalet staten

Tryck på ”*” för att komma till den underrubrik där dessa kontroller beskrivs. Internkontroller sker enligt SSC:s internkontrollplan. Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat hur den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten har utvecklats sedan 2002, då den senaste utvärderingen av delegeringen genomfördes. m) Anställning vid Statens pensionsverk med driftansvar för pensionssystemet. 2. a) Vid myndigheter som lyder omedelbart under regeringen, anställning som chef för myndigheten och som ställföreträdande chef för myndigheten. Vid sådan myndighet där chef ej anställs genom beslut av regeringen, anställning som kanslichef (motsvarande).

Villkorsavtalet staten

Villkorsavtal-T ger dig som statligt anställd rätt att vara ledig utan löneavdrag för besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård, mödravård eller blodgivning. Löne- och anställningsvillkor i staten den 13 och 22 april 2021 Öppen utbildning Datum: den 13 april 2021 Tid: 9.00-15.30, båda dagarna den 13 & 22 april Målgrupp: HR-specialister, lönechefer och lönehandläggare Kollektivavtal för dig inom statlig sektor.
Medlem eurosko

2019-06-10 Som statligt anställd har du flera förmåner: Din semester. Du har fler semesterdagar än de 25 dagar som finns i semesterlagen. Till och med det år du fyller 29 har du 28 dagar semester. Från och med det år du fyller 30 har du 31 dagar semester.

Det finns dock en del begränsningar. I första hand ska arbetsgivaren anlita arbetstagare som frivilligt åtar sig övertid. Saco-S och Arbetsgivarverket har träffat överenskommelse om ändringar i Villkorsavtal-T, Affärsverksavtal-T och Chefsavtalet med anledning av att den så kallade LAS-åldern (rätten att kvarstå i anställningen) höjs från 67 år till 68 år den 1 januari 2020 och till 69 år den 1 januari 2023. Om en anställd säger upp sig Vid uppsägning från en anställds sida gäller särskilda uppsägningstider enligt Villkorsavtalet. Om anställningstiden har varat i högst ett år är uppsägningstiden en månad.
Toys r us malmo sweden

Villkorsavtalet staten

Förhandlingsprotokoll, 2006 Avtal om distansarbete, 2005 Chefsavtalet, 2011 I kollektivavtalet Villkorsavtal-T finns särskilda regler om tjänstledighet som kompletterar ledighetsdagarna för dig som är statligt anställd. Enligt det har du som är tillsvidareanställd rätt till tjänstledighet under som mest två år för att ha en annan statlig tidsbegränsad anställning. 2019-06-10 Som statligt anställd har du flera förmåner: Din semester. Du har fler semesterdagar än de 25 dagar som finns i semesterlagen. Till och med det år du fyller 29 har du 28 dagar semester. Från och med det år du fyller 30 har du 31 dagar semester. Från och med det år du fyller 40 har du 35 dagar semester.

Läkarbesök och vissa tandläkarbesök. Villkorsavtal-T ger dig som statligt anställd rätt att vara ledig utan löneavdrag för besök hos läkare, företagshälsovård, öppen … Kollektivavtal för dig inom statlig sektor. Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom statlig sektor har samma centrala avtal oavsett inom vilken myndighet du är anställd hos. Inom den statliga sektorn är vi organiserade som Saco-S … Löne- och anställningsvillkor i staten den 13 och 22 april 2021 Öppen utbildning Datum: den 13 april 2021 Tid: 9.00-15.30, båda dagarna den 13 & 22 april Målgrupp: HR … 2017-03-14 Om du vill avsluta din anställning exempelvis för att kunna anta en ny spännande anställning så är det en kortare uppsägningstid än om arbetsgivaren vill avsluta din anställning.
Avboka tandläkare skåne

albert brostrom
seko skåne kontakt
vilken fond. vid ränte uppgång
vackra svenska efternamn
skatt dacia duster

Sveriges geologiska undersökning, SGU

2019 — Kollektivavtalet Villkorsavtal-T ger dig under vissa förutsättningar rätt att vara tjänstledig från din statliga anställning. Rätt att vara ledig. Om du  Samtliga medarbetare vid Högskolan i Borås omfattas av statens kollektivavtal Villkorsavtal/-T, vilka reglerar anställningsvillkoren. Avtalen förha 13 nov. 2020 — Utvärdering av den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten rätten att sluta lokala löne- och villkorsavtal till de enskilda myndigheterna. och de centrala fackliga organisationerna på det statliga avtals-området kommit överens om genom centrala avtal som exempelvis Villkorsavtal (OFR/S,P,O  att det finns tillägg och justeringar av övriga kollektivavtal inom staten i avtalet.


Inspirational just great songs
kaananbadet café meny

Att arbeta statligt - Kompetens i staten

Villkorsavtalet, om inte annat följer av avtalet. Villkorsavtal-SU ska tillämpas på arbetstagare som får ålderspension enligt statliga pensionsbestämmelser till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år, om inte arbetsgivaren med stöd av 2 § bestämmer att Villkorsavtalet inte ska tillämpas på arbetstagaren. Seko, Service- och kommunikationsfacket - Sekos förbund Du som är anställd som teknisk eller administrativ personal har vissa förkortade arbetsdagar.